Naš tim

 

OVLAŠTENI REVIZORI:

Anka Dobrinić

direktor Društva, partner

mag.oec., ovlašteni revizor

email: anka.dobrinic(at)adaktiva.hr

 

Dunja Dobrinić

mag.oec., ovlašteni revizor

email: dunja.dobrinic(at)adaktiva.hr

 

ASISTENTI REVIZORA:

Ivan Dobrinić

mag.oec.

email: ivan.dobrinic(at)adaktiva.hr