Revizija, financijsko-računovodstveno i
porezno savjetovanje

O nama

Revizorsko društvo AD AKTIVA d.o.o. osnovano je početkom 2014. godine kao rezultat rada revizora s višegodišnjim iskustvim i stečenim znanjem. Ovlašteno je za obavljanje usluga revizije, računovodstvenog i poreznog savjetovanja, te druge usluge u skladu sa Zakonom o reviziji.

Misija

Naša misija je pružati kvalitetnu i objektivnu profesionalnu uslugu u području revizije, računovodstvenog i poreznog savjetovanja.

Vizija

Postati pouzdani partner klijentu i pomoći mu pronaći najbolje rješenje za njegovo poslovanje.

Usluge

AD AKTIVA unutar svog poslovanja nudi sljedeće usluge:

Kontakt

AD AKTIVA d.o.o.

Zagrebačka 25, 42000 Varaždin

Uprava: Anka Dobrinić,direktor

Telefon: +385(0)42 211 334
Telefax: +385(0)42 211 334
Email: anka.dobrinic@adaktiva.hr


Kontakt formular

Ime i prezime*

Email*

Poruka

Izvješće o transparentnosti 2015

Izvješće o transparentnosti 2016