Naš tim

 

OVLAŠTENI REVIZORI:

Anka Dobrinić, mag.oec.

direktor Društva, partner

ovlašteni revizor

email: anka.dobrinic(at)adaktiva.hr

 

dr.sc. Dunja Dobrinić

ovlašteni revizor 

stalni sudski vještak za računovodstvo i financije

email: dunja.dobrinic(at)adaktiva.hr